jandieke noback
BOSTADSHUS

Jag har ritat många bostadshus genom åren, både ny- och tillbyggnader. Det är framförallt situationsläget som styr hur huset ska se ut. Jag strävar efter rymliga, rationella och exklusiva planlösningar.

TRÄHUS
Husstilen är efter kundens önskemål.
Jag har ritat flera hus i den klassiska svenska stilen med bland annat spröjsade fönster. Eller hus som är inspirerade av gamla ståtliga mangårdsbyggnader.
Om det passar in i omgivningen ritar jag gärna också moderna hus.

TIMMER
En stor del av portföljen är timmerhus.
Jag ritar timmerhus enligt Dalarnas starka byggnadstradition.
Timmerhus med stor omsorg för äkta handbildade timmerdetaljer, både i 6 tums och heltimmer, med sina fina interiördetaljer. Jag har ett bra samarbete med flera timmerhustillverkare.

  Bild 1 av 6  
  Bild 1 av 4  
  Bild 1 av 3  
  Bild 1 av 5  
  Bild 1 av 6  
  Bild 1 av 3  
  Bild 1 av 4  
  Bild 1 av 3  
  Bild 1 av 3  
  Bild 1 av 2  
  Bild 1 av 2  
  Bild 1 av 4  
  Bild 1 av 2  
  Bild 1 av 4  
  Bild 1 av 3  
  Bild 1 av 3  
  Bild 1 av 6  
  Bild 1 av 4  
  Bild 1 av 5  
  Bild 1 av 5  
  Bild 1 av 5  
  Bild 1 av 5  
  Bild 1 av 6  
  Bild 1 av 3  
  Bild 1 av 4  
  Bild 1 av 3  
Selbäcksvägen 13 . 79237 Mora . Dalarna . 0730756916